top of page

Program

Pátek:
13.00 - 15.00

Příjezd, ubytování

 
16.00

Představení programu 

16.30 - 17.30

Seznámení týmu

17.30 - 19.00

Vstupní vyšetření fyzioterapeutem  

(možnost další konzultace během celého pobytu) 

hodnocení skladby těla a aktualizace zdravotního stavu

 

19.00- 19.30

Jak jíst zdravě

 

19.30- 20.30

Večeře

 
20.30

Volný program

 

Sobota:
17.30

Sportovní budíček

 

08.30 - 09.30

Snídaně

09.30- 10.30

Sportovní příprava

(technika, správný pohyb) - teorie 

10.30 - 12.30

Cvičení  ve skupinách – praxe část 1

                         (ukázky možných cvičebních programů  s využitím váhy vlastního těla)

 

13.00 - 14.00

Oběd 

14.30 -17.30

Cvičení ve skupinách – praxe část 2

(ukázky možných sportovních outdoor aktivit)

 

18.00-  19.00

Večeře 

 

19.00 - 19.30

Zdravý životní styl

(prevence stresu, technika spánku)

 

Neděle:
7.30

Sportovní budíček

08.30

Snídaně

 

09.30 - 10.30

Monitorování efektivity a bezpečnosti cvičení

individuálních tréningových plánů

10.30 - 12.30

Cvičení  ve skupinách – praxe č.3 (ukázky možných  aktivit s náčiním)

 
12.30 -13.00

Jak vytrvat? Jak se podporovat?

 13.00 –14.00

Oběd – další sportovní aktivity na doma  

 

bottom of page