top of page
Kdo je správce osobních údajů?

Vaše údaje zpracovávají společní správci: 

https://www.activepf.com/

 

Kdy osobní údaje zpracováváme?

 

S údaji budeme pracovat, pokud:

         - Jste našimi klienty nebo navštívíte naše školení, náš seminář.

         - Vám zasíláme náš newsletter.

         - Spolu komunikujeme.

         - Budete chtít být také v našem skvělém týmu.

         - Navštívíte náš web.

Vaše práva týkající se osobních údajů:

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle GDPR máte následující práva:

         - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

         - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení jejich zpracování,

         - požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,

         - žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,

         - vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

         - pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět,

         - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

         - právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena,

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na e-mailové adrese: Milan Kinský kinskymilan@gmail.com

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Osobní údaje klientů:

Které osobní údaje zpracováváme:

         - jméno, příjmení,

         - datum narození,

         - e-mailovou adresu a telefonní číslo,

         - nutné údaje o zdravotním stavu (informace o lécích, zátěžové testy, zdravotní omezení)

         - nutné údaje o sportovních preferencích a pohybových aktivitách,

         - naši vzájemnou komunikaci,

         - informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete 

         vaše hodnocení našich služeb,

         - fotografie z našich akcí.

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho tak můžeme činit:

         Plníme cíle našeho projektu. Údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli připravit program „Prevence pohybem“ na míru. Jelikož je každý člověk jiný a potřebuje jinou podporu, vytvoříme pro každého individuální sportovně - edukační plán. Bez poskytnutí těchto údajů bychom toho nebyli schopni.

         Plníme právní povinnosti – při vedení účetnictví, zpracování daní a plnění advokátních či dalších předpisů.

         V rámci našich oprávněných zájmů – našim klientům posíláme novinky, občas zveřejňujeme fotografie z našich seminářů, vedeme si evidenci našich skvělých klientů (CRM), vytváříme si naše interní statistiky a reporting a také si některé údaje ukládáme, pokud bychom vedli spor a potřebovali je k naší obraně. 

         Máme váš informovaný souhlas.

          

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu spolupráce, a dále 5 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší.

Právní novinky:

Na e-mail, případně na telefon (prostřednictvím sms zprávy) můžeme klientům nebo účastníkům našeho programu zasílat newsletter nebo jiná sdělení, týkající se programu „Prevence pohybem“. Ze zasílání se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit.

Kdo může mít k údajům přístup:

Se zpracováním údajů nám pomáhají někteří další dodavatelé služeb nebo aplikací:

Poskytovatel internetové stránky:

Wix.com! https://cs.wix.com/?utm_campaign=vir_created_withhttps://cs.wix.com/about/privacy?_gl=1*uham43*_ga*MTk3ODg0MTYwMi4xNjc5ODI0NzI5*_ga_H314XQHSPY*MTY3OTgyNTE0Mi4xLjAuMTY3OTgyNTE0Mi42MC4wLjA.

Naši partneři:

HAIMA CZ, z.s., organizace, která se zaměřuje na pomoc dětem s hematoonkologickým onemocněním. https://www.haima.cz/kontakty/

Panství Benice s.r.o., https://www.statekbenice.cz/

Cookies a prohlížení webu

Pro fungování našeho webu využíváme cookies, neboli malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné, funkční, analytické a marketingové. 

Cookies smíme obvykle zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Souhlas není potřeba pro nezbytné cookies. Ty jsou potřeba pro to, aby byly naše webové stránky vůbec funkční a mohli jste nás kontaktovat anebo si přidat k našemu programu. Pro využití těchto cookies nepotřebujeme váš souhlas a ani jej nemůžete odmítnout.

Statistické a analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Pomocí nich sledujeme návštěvnost našeho webu i to, odkud jste k nám na web přišli. K tomu potřebujeme váš souhlas. Výjimku tvoří pouze údaje o návštěvnosti webu i jednotlivých podstránek. Bez vašeho souhlasu je možné sledovat tyto cookies, jelikož téměř nezasahují do vašeho soukromí. Opět je ale samozřejmě můžete odmítnout kliknutím na ikonu. Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat naši nabídku vašim potřebám a zobrazovat vám relevantní reklamu. Potřebujeme k tomu váš souhlas. Odmítnout tyto cookies můžete kliknutím na ikonu v levém dolním rohu. 

V tabulce níže najdete i neklasifikované cookies, které jsou v procesu klasifikace s poskytovateli jednotlivých cookies. Jakmile je klasifikujeme, přiřadíme je do jedné ze skupin cookies popsaných výše.

Kdo může mít k údajům přístup:

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatel internetové stránky:

Wix.com! https://cs.wix.com/?utm_campaign=vir_created_withhttps://cs.wix.com/about/privacy?_gl=1*uham43*_ga*MTk3ODg0MTYwMi4xNjc5ODI0NzI5*_ga_H314XQHSPY*MTY3OTgyNTE0Mi4xLjAuMTY3OTgyNTE0Mi42MC4wLjA.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Nutné cookies jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Souhlas s užitím statistických a marketingových cookies udělujete na dobu uvedenou u jednotlivých druhů cookies. Můžete ho vzít kdykoliv zpět, stačí, když pozměníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na kinskymilan@gmail.com . 

Jednotlivé doby zpracování najdete v níže uvedeném seznamu.

Na tomto webu shromažďujeme tyto soubory cookies:

Typ                 Název             Účel               Expirace                    Přístup k informacím

Nutné sid      Zachovává stav uživatele při požadavcích na stránky.                       Wix.com!

Statistické_ga [x2]

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. 2 roky https://www.activepf.com/

Statistické_gat [x2]

Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků. Sessionhttps://www.activepf.com/

Statistické_gid [x2]

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. Session https://www.activepf.com/

Marketingové_fr

Využívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase.            3 měsíce       facebook.com

Marketingové_b_cookie, bscoookie, lidc

Využívá LinkedIn pro trackování embedovaných služeb       2 roky linkedin.com

bottom of page