top of page

Program Active PF

Co je náš cíl a jak Vám poradíme

Projekt Active PF se zaměřuje na poskytování edukačních a individualizovaných programů cvičení a rehabilitace pro každého klienta následujícími postupy:

1.  Posouzení potřeb: Před zahájením cvičebního programu se klientovi poskytne důkladné posouzení jeho zdravotního stavu afyzické kondice. To může zahrnovat konzultaci s lékařem nebo fyzioterapeutem, vyhodnocení aktuální úrovně fyzické aktivity a posouzení jakýchkoli specifických potřeb nebo omezení.

 

2.   Plánování cvičebního programu: Na základě získaných informací o zdravotním stavu klienta se vytvoří individuální cvičební plán. Tento plán bude přizpůsoben specifickým potřebám a možnostem klienta, a bude obsahovat cvičení zaměřená na zlepšení fyzické kondice, síly, flexibility a celkové pohody.

 

3.  Odborná podpora: Projekt má ambici poskytovat metodickou a faktickou podporu odborníkům, zejména rehabilitačním pracovníkům, kteří budou školeni v poskytování péče v rámci předchozícho onkologického kontextu a jiných chronických onemocnění budou schopni se přizpůsobit individuálním potřebám.

4.   Edukace: Klienti budou edukováni o významu fyzické aktivity a rehabilitace po onkologické léčbě. Budou informováni o přínosech cvičení pro zlepšení jejich zdravotního stavu, snížení rizika recidivy a zlepšení celkové kvality života.Edukace trenérů a fyzioterapeutů:Trenéři a fyzioterapeuti zapojení do projektu budou školeni v poskytování péče v rámci onkologického kontextu a v přizpůsobení cvičebních programů individuálním potřebám survivorů.

Jsem survivor

Co mi program ActivePF nabízí?
 

 

Personalizovaný cvičební plán: Každý survivor má individuálně navržený cvičební plán, který bude odpovídat jeho zdravotnímu stavu, fyzické kondici a osobním preferencím.

 

Kombinace aerobní a silové aktivity: Program zahrnuje jak aerobní cvičení (například chůzi, běh, plavání), tak i cvičení na posílení svalů (například cvičení s vlastní vahou, cvičebními stroji nebo volnými váhami).

 

Pravidelnost cvičení: cvičení by mělo být právidelné, ideálně minimálně 2,5 hodiny týdně. Důležitá je také vytrvalost v dodržování cvičebního režimu.

 

Postupné zvyšování intenzity: Cvičební plán bude zahrnovat postupné zvyšování intenzity cvičení, aby se klient postupně přizpůsobil a zlepšil svou fyzickou kondici.

 

Variabilita cvičení: V navrženém programu od našeho trenérského týmu – budou do cvičebního plánu různé formy cvičení a aktivity, aby se stimulovaly různé svalové skupiny a zabránilo se monotónnosti.

Doporučení fyzioterapeuta: Survivorům bude k dispozici fyzioterapeut, který jim poskytne individuální poradenství a podporu při provádění cvičebních cviků.

 

Monitorování pokroku: Důležitá je pravidelná kontrola a monitorování pokroku v cvičení, aby se případně cvičební plán upravil podle aktuálních potřeb.

 

Vzdělávání o zdravém životním stylu: Součástí programu bude i vzdělávání o zdravého životního stylu, včetně stravování, spánku a stresového managementu.

 

Psychologická podpora: Důležitou součástí prevence je i psychologická podpora, která pomáhá zvládat emoční a psychické obtíže spojené s návratem k aktivnímu životnímu stylu po léčbě.

Co jsme už všechno zažili?

Jaké máme výsledky?

Pilotní výsledky intervenčního programu Active PF
 

Během roku 2023-2024 již proběhlo šest edukačních víkendů!. Výsledky z těchto prvních intervenčních  programů jsou příznivé. U všech klientů, kterým jsme odebrali krev po třech měsících personalizované pohybové aktivity dle instrukcí naších trenérů a fyzioterapeutů jsme prokázali proti předchozím výsledkům zvýšení tzv. hodného cholesterolu, jehož hodnota se zvyšuje aktivním sportem. Tento typ cholesterolu hraje zásadní roli v metabolismu lipoproteinů a  zajišťuje optimální bilanci cholesterolu a tím brání jeho hromadění v tkáních. U 50% klientů jsme prokázali i nižší hladinu celkového cholesterolu. Díky programu se u  80% účastníků zvýšila pohybová aktivita na 20-30 min. denně a i celková  frekvence cvičení. Po cvičení 60%  klientů pociťovalo únavu (průměr stupeň 3 – škála 1-5), ale pouze 1 pc. pociťoval bolest a 1 pc. citlivost jizvě po operaci nádorového onemocnění a 1 pc. udával dušnost při větší intenzitě cvičení. 66% účastníků mělo i mírně zlepšenu kvalitu spánku (průměr stupeň 2). Dále např. u klientů, kteří podstoupili náhradu kloubu, bylo pozorováno výraznější osvalení nohy. Toto zlepšení vedlo k větší stabilitě této části těla a klienti získali větší důvěru v funkci náhradního kloubu.

Výsledky z inbody ukázaly nejen mírný nárůst svalové hmoty, ale porovnáním dvou měření před zahájením programu a za tři měsíce bylo zjištěno, že došlo k úpravě i bazálního metabolismu. Ovšem nejdůležitější informace pro zdraví survivorů je, že u všech měření na inbody jsme zaznamenali pokles hmotnosti tělesného tuku v průměru o 12% a snížení percentuálního zastoupení tělesného tuku v průměru o 8%. Tyto pozitivní změny jsou klíčové v prevenci rozvoje nejen kardiovaskulárních následků, ale i dalších chronických nemocí spojených s předčasným stárnutím po onkologické léčbě. Je nutné podotknout, že kontrolní hodnocení programu proběhlo za nejkratší dobu, kdy je možné zaznamenat nějaký efekt změny životního stylu. Pokud klienti v nastaveném programu vydrží dá se předpokládat další zlepšení těchto hodnot. A to je hlavní cíl našeho preventivního programu ActivePF. 

Všichni účastnící uvedli, že se díky programu ActivePF dozvěděli nové informace. Předpokládají, že budou dále pokračovat v nastavené pohybové aktivitě a rádi by se zůčastnili dalších edukačních kurzů životního stylu. Je nutné zmínit i skvělou komunitu, která se díky tomutu projektu vytvořila. I vzájemná podpora mladých lidí co chtějí něco změnit je velmi důležitá. 

Jsem kamarád, rodinný příslušník

Pro dodržení cvičebního plánu a dlouhodobou motivaci  je pro survivory samozřejmě velmi důležitá podpora  rodiny i přátel. Je nutné zdůraznit, že edukace zásad životního stylu, kterou nabízíme naší komunitě vyléčených pacientů je  stejná pro všechny.

Jsem příznivec životního stylu

    Doporučení, která se zaměřují na prevenci rozvoje předčasného stárnutí jsou stejné u celé populace nezávisle na předchozí onkologické léčbě. Pacienti jsou  po ukončené  onkologické léčbě dříve v riziku rozvoje předčasného stárnutí než standardní populace, ale jak už jsme uváděli  preventivní postupy edukační a intervenční programy nastavení optimálního životního stylu se neliší . 

Komunita

ActivePF aktivně tvoří komunitu survivorů nádorových onemocnění, kterou podporuje prostřednictvím různých programů a aktivit. Tato komunita zahrnuje nejen samotné survivory, ale také jejich rodiny a další blízké osoby. Některé z aktivit, které podporují komunitu survivorů, mohou zahrnovat:

  1. Skupinové setkání a workshopy:  skupinová setkání a workshopy pro survivory, kde mohou sdílet své zkušenosti, navzájem se podporovat a získávat užitečné informace a rady od odborníků.

  2. Online fóra a komunitní platformy: Poskytování online fór a komunitních platform survivorům umožňuje komunikovat a sdílet své příběhy a otázky s ostatními členy komunity i v případě, že nemohou fyzicky spolu setkat.

  3. Podpora prostřednictvím sociálních médií: ActivePF využívá aktivně sociální média k šíření povzbuzení, inspirace a informací pro survivorů, a také k propojení s dalšími organizacemi a zdroji podpory – dát odkaz na naše sociální sítě.

  4. Programy mentorství: Poskytování programů mentorství, kde zkušení survivori mohou být mentory pro ty nově diagnostikované a nedávno vyléčené pacienty, aby je podpořili a provedli je skrz jejich cestu překonání nemoci.

  5. Volnočasové aktivity a události: Organizování volnočasových aktivit a událostí pro komunitu survivorů, jako jsou výlety, sportovní události, tvořivé workshopy a další sociální setkání, která posilují pouta mezi členy komunity.

bottom of page