top of page

ActivePF

Předčasné Stárnutí

Předčasné stárnutí se může projevovat řadou příznaků viditelných nejen na kůži, ale zejména zhoršeným celkovým zdravotním stavem. Pociťuji chronickou únavu, mám menší vytrvalost, slabší svaly, mám problémy s pamětí a koncentrací, hůře spím, jsem více nemocný , jsem ve stresu.

Příčíny

Spojujícím mechanismem rozvoje řady dlouhodobých změn po onkologické léčbě, které mohou ovlivnit kvalitu života úspěšně vyléčených pacientů je nastartování předčasného  stárnutí organismu. Jedná se o komplexní proces, který může způsobit, že biologický věk  je vyšší o řadu let proti věku kalendářnímu starnuti (De la Fuente, 2008). Díky tomuto procesu se může objevit dříve i řada dalších chronických onemocnění typických pro aging–stárnutí standardní populace. Řada studií již prokázala, že u pacientů po onkologické léčbě se mnohé nemoci rozvíjejí  daleko dříve než u běžné populace (Konończuk, 2021). Například  ve svých 20ti letech mají survivoři riziko rozvoje chronického onemocnění srovnatelné se svými padesátiletými sourozenci (Armenian,2019). Mají také třikrát vyšší pravděpodobnost vzniku chronických onemocnění (zejména kardiovaskulárních onemocnění, hormonálních změn nebo  i následných nádorových onemocnění) ve srovnání s kontrolní skupinou sourozenců. Ve věku 45-ti let má 95% vyléčených onkologických pacientů alespoň jeden chronický zdravotní problém. 

Hlavním rizikový faktorem je nejen  podáná chemoterapie, radioterapie ale i následný životní styl. Přestože patofyziologie tohoto   procesu   nebyla   ještě   zcela   objasněna,   předpokládá   se  že  významnou  roli  hrají  změny   na   buněčné úrovni  metylace  (např.  zkracování  telomer-koncové úseky  chromozómů)  (Declerck & Berghe, 2018),   metylace   DNA  tedy  tak  zvaný  epigenetický  věk  (Quach  et  al.,  2017),

zvýšená exprese check point-proteinu p16INK4a. (Liu et al., 2009). a další změny, které ovlivňují buněčný cyklus). 

 

Díky těmto změnám se survioři potýkají ve větší míře s obtížemi typickými i pro aging standardní populace -  poruchy spánku, kognitivních funkcí či obtížné zvládnutí stresu. Mají celkově vyšší  fragilitu (křehkost) organismu – která se projevuje úbytkem a slabostí svalstva, pomalou chůzí, únavou (Ness, 2013). V  prevenci rozvoje těchto chronických následků má významný podíl  nejen fyzická aktivita, ale i zdravý  životní styl.  Je také prokázáno, že pozitivní změny v životním stylu mohou ovlivnit nejen  riziko vzniku recidivy (návratu) předchozích léčených nádorů ale i vznik dalšího nádorového onemocnění. 

Je důležité si uvědomit, že ne za vším stojí onkologická léčba. Řada následků  je sice jasně podmíněna předchozí léčbou , ale na druhou stranu rozvoj jiných chronických onemocnění je kombinací nejen nastartovaného předčasného stárnutí organismu ale i nezdravého životního stylu. Například  ve severoamerické studii (CCSS) zaznamenali pozitivní souvislost mezi vlastním cvičením  u survivorů  s mediánem věku 31,2 let a následně nižším rizikem budoucích kardiovaskulárních příhod (medián sledování 11,9 let) u survivorů po léčbě Hodgkinova lymfomu. Další studie prokázaly, že u survivorů se na rozvoji chronických onemocnění podílí nejen onkologická léčba ( dyslipidémie 42,1%,  obezita  15,5 % a hypertenze  9,3 %) ale hlavně i následný způsob života.

Únava

Projevy

Pozorovaná únava není následkem předchozí fyzické námahy a neustupuje po odpočinku. Tento stav často může významně ovlivnit běžné denní aktivity. I malá pracovní zátěž může způsobit neadekvátní vyčerpání. Lidé mohou být zvýšeně přecitlivělí na stres. Mohou se rozvinout i kognitivní změny – například porucha koncentrace, zapomínání. Únavový syndrom někdy mohou doprovázet i chronické bolesti nebo příznaky podobné virovému onemocnění. 

Hormonální změny

Poruchy v hladinách hormonů v těle, které mohou vést k různým symptomatickým projevům, Nejznámnější je rozvoj tzv. menopauzy nebo andropauzy, která je způsobena úbytkem pohlavních hormonů- estrogenu a testosteronu. Což se projevuje únavou, u žen poruchou cyklu, úbytkem svalů a redukci kostní hmoty – vložit článek od medičky – osteoporóza. Pohlavní hormony také  působí na psychiku. Jejich nedostatek ovlivňuje kolísání nálad. Dále může dojít k poklesu hormonů štítné žlázy, které mají vliv na váhový přírůstek, kvalitu kůže, srdeční rytmus. Často se rozvíjí i tzv. inzulinová rezistence, která zvyšuje nejen  riziko vzniku cukrovky (diabetu), ale  pojí se s významným nárůstem i řady nádorových onemocnění, Alzheimerovy choroby a kardiovaskulárních onemocnění (Attia, 2023). Předčasné stárnutí ovlivňuje i produkci  stresového hormonu kortizolu v nadledvinách nebo  tvorbu melatoninu důležitého pro kvalitní spánek.

Psychické změny

Předčasné stárnutí významně ovlivňuje i psychickou pohodu, která má negativní dopad na kvalitu života. Lidé obtížně zvládají chronický stres a díky  fyzickým projevům stárnutí  a únavě se u řady lidí rozvíjí deprese. Rozvoj chronických onemocnění může zhoršit i úzkostné projevy, ztrátu motivace a obavy z budoucnosti. Zdravotní komplikace  mohou způsobovat sociální izolaci, což dále negativně ovlivňuje  duševní zdraví. Podstatné je, že tyto psychické obtíže můžeme díky změně  životní stylu (activePF) a v případě potřeby i s podporou péče psychologů změnit!  

IMG_3338.jpg

Chronická onemocnění

Většina chronických onemocnění se vyvine v průběhu času jako výsledek nahromadění drobných škodlivých změn. Díky tomu se s rostoucím věkem zvyšuje i riziko vzniku těchto onemocnění. Jedná se  např. o  hypertenzi - vysoký krevní tlak, který je nebezpečný hlavně zvýšeným rizikem vzniku mozkové příhody nebo srdečních onemocnění. Dále ateroskleróza  což je tzv. zůžení tepen, které ztrácí svoji pružnost  a tvoří podklad pro vznik krevních sraženin a embolií. Ateroskleróza se podílí na vzniku ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody  nebo ischemické choroby dolních končetin. Kardiovaskulární onemocnění způsobené předčasným stárnutím může kromě životního stylu dále ovlivnit i podaná onkologická léčba (vložit článek od medikčky – kardiotoxicita).  Dalším rozšířeným chronickým onemocněním je cukrovka (diabetes 2 typu),  která viz hormonální dysbalance vzniká na podkladě inzulinové rezistence a je častá u lidí s nadváhou.  Obezita je riziková i pro rozvoj dalších chronických onemocnění včetně rozvoje řady nádorových onemocnění. Samotná tuková tkáň je aktivní orgán s vlastními molekulárními procesy, které vylučují množství škodlivých prozánětlivých molekul.  Tyto negativní procesy vznikají zejména ve vnitřní- útrobní  tukové tkáni. V důsledku předčasného stárnutí se rozvíjí i řada dalších  onemocnění jako osteoporóza, onemocnění kloubů, zánětlivá onemocnění střev, respirační nemoci a různé neurodegenerativní onemocnění (Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc). Samozřejmě s vyšším biologickým věkem se významně zvyšuje i riziko rozvoje řady nádorových onemocnění. 

Současné studie předpokládají, že některé  rizikové faktory  - pro nádorové onemocnění jsou v zásadě stejné jako rizikové faktory pro infarkt myokardu, mozkovou mrtvici, Alzheimerovu chorobu, cukrovku, vysoký krevní tlak i erektilní dysfunkci (Kopecký, 2021). A řadu těchto rizikových faktorů lze zdravým životním stylem ovlivnit. 

Pokud již chronické onemocnění vznikne, ne vždy můžeme úplně změnit vzniklé poškození způsobené nemocí, ale aktivním přístupem můžeme zvrátit některé další procesy a omezit další poškození. 

Kůže

Změny na kůži jsou nejsnadněji hodnotitelné známky předčasného stárnutí. Dochází ke změně struktury kůže, kdy snížení kolagenu a elastinu způsobuje ztrátu elasticity a pevnosti. Kůže se s rostoucím biologickým věkem vysušuje, ztrácí schopnost udržovat vlhkost a tím je suší a je více náchylná k tvorbě modřin.  Na kůži se objevují tzv. stařecké skrvny (lentigo) nebo naopak hypopigmentace. Může dojít k ztrátě tuku, zvýšené viditelnosti cév a k celkové atrofii kůže, což zhoršuje riziko jejího poškození. Přibývá tvorba vrásek a prohlubování jemných linek kolem očí, úst a na čele. V důsledku hormonálních změn a procesu stárnutí dochází k  šedivění a  řídnutí vlasů. Předčasným stárnutím kůže u survivorů se aktuálně věnujeme  i v našem výzkumném projektu.

bottom of page